Acceptatie van cliënten

Op grond van wetgeving en onze interne procedures hanteren wij het principe “ken uw cliënt”. Fundatio zal daarom met potentiële cliënten of hun vertegenwoordigers in overleg treden om de identiteit van onze cliënten vast te stellen, alsmede de groepsstructuur en de herkomst van het vermogen. Daarnaast vraagt Fundatio haar potentiële cliënten om referenties van professionals en banken. Deze gegevens worden vanzelfsprekend uiterst vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u besluit om van onze diensten gebruik te maken, dan ontvangt u van ons een overeenkomst waarin de omvang en aard van de dienstverlening alsmede onze wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.